Technologie

Programiści i analitycy zostali tak wyselekcjonowani, aby utworzyć zespół zdolny do podjęcia każdego projektu. W tym celu posiadamy niezbędne zasoby w postaci obsługi różnych technologii. Najważniejsze technologie zostały wymienione poniżej:

  • PHP (w oparciu o popularne frameworki), uzupełnione o JavaScript, w połączeniu z technologią Ajax i bibliotekami jQuery, Bootstrap. Zastosowanie standardów pozwala na skrócenie czasu tworzenia aplikacji, prawidłowe wyświetlanie interfejsu aplikacji niezależnie od użytego urządzenia, a ponadto na intuicyjną obsługę.
  • JEE (w tym EJB 3, JSF), Hibernate, Seam, Spring, Facelets, Richfaces, Primefaces, Struts, Ext JS (AJAX controls), Web Services, Java JEE5 Seam, Drools, jBPM,
  • .NET (w tym NHibernate),
  • SOA (w tym Jboss ESB, EAI, webMethods),
  • Użycie protokołów wymiany danych (m.in. SOAP i WSDLXML-RPCJSON APIRESTful WS), pozwalające na uniezależnienie się od sposobu wysłania i odebrania danych,
  • Stosowanie (X)HTML5 w połączeniu z CSS3, pozwalające na udostępnienie użytkownikowi aplikacji wydajnych, przyjaznych i atrakcyjnych graficznie aplikacji internetowych,
  • Zastosowanie szablonowania LESS CSS dzięki mechanizmom: zmiennych, zagnieżdżeń, operatorów czy funkcji, czyni stylowanie strony bardziej dynamicznym. Pozwala to w szybki sposób przygotować na życzenie klienta nowy (np. okazjonalny) szablon,
  • Implementacja rozwiązań dla technologii mobilnych, na systemy: AndroidiOSWindows Phone,
  • Użycie platformy PhoneGap z biblioteką jQuery Mobile, dzięki którym jesteśmy w stanie przygotować jeden kod aplikacji i skompilować go na wiele platform (iOS, Android, WebOS, Windows Phone, Bada, BlackBerry). Takie podejście pozwala skrócić czas tworzenia aplikacji, zredukować niezbędne zasoby ludzkie, a co za tym idzie znacząco obniżyć ostateczny koszt wykonania projektu bez konieczności rezygnacji z wcześniej przyjętych założeń dostarczenia produktu na wiele systemów mobilnych.