Hintwave i SurveyLikes - agregatory systemów ankietowych

Hint Group Sp. z o.o.

Panele agregujące inne systemy przeprowadzające badania ankietowe. Umożliwiają podanie informacji o respondencie i na ich podstawie sugerują ankiety do wypełnienia.

Punktację uzyskaną za udział w ankietach można przełożyć na złotówki - systemy umożliwiają dokonywanie wypłat zgromadzonych funduszy.

 
 

Strona WWW