Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja II

Województwo Lubelskie

Platforma e-learningowa Cyfrowe Lubelskie jest kierowana do osób wykluczonych cyfrowo - nie mających styczności z komputerem w życiu codziennym.

Podczas realizacji zadania przed zespołem zostało postawione zadanie utworzenia systemu przyjaznego osobom niepełnosprawnym. W ramach prac programistycznych portal został przygotowany do spełnienia wymogów WCAG 2.0 na poziomie AA.

Dodatkowo do obowiązków zespołu należało przygotowanie materiałów merytorycznych do kursów.

Strona WWW