Instytut Techniki Budowlanej

Syntea Bussines Solution Sp. z o.o.

„Portal zewnętrzny” na potrzeby wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego ITB Portal umożliwia zlecenie przez Internet m.in. badań obiektów, materiałów i wyrobów budowlanych, aprobat technicznych, ekspertyz oraz certyfikacji wyrobów, usług, systemów zarządzania, zakładowej kontroli produkcji i kompetencji personelu.

Portal dodatkowo udostępnia funkcjonalność sklepu internetowego oraz moduł porad eksperta.

Strona WWW