Inwestycja w kadry / Baza Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zakresem prac była modyfikacja i rozbudowa systemu RUR 1.0 „Inwestycja w kadry”. Efektem prac było przekształcenie Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) w Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

Kolejne etapy zakładają asystę techniczną, dalszą rozbudowę systemu BUR, a także opracowanie i wdrożenie testów automatycznych testujących procesy biznesowe.

System BUR umożliwia publikowanie usług (ze szczególnym naciskiem na usługi umożliwiające wykorzystanie dofinansowania), dokonywanie zapisów na usługi przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa delegujące pracowników, przedstawianie zapotrzebowania na usługi o określonych cechach oraz odpowiadanie na takie zapotrzebowania.

Strona WWW