Modyfikacja Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Modyfikacja portalu Emp@tia obejmowała wykonanie i wdrożenie wieloetapowych formularzy umożliwiających składanie on-line wniosków np. „Program Rodzina 500+” i „Karta Dużej Rodziny” wraz zaawansowaną walidacją danych.

Strona WWW