Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Celem projektu jest usprawnienie procesów realizowanych przez klientów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, walidacji Patentu Europejskiego, wniosków o przedłużenie ochrony, zmianę w rejestrze) i poszerzenie zakresu spraw, które będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej.

Strona WWW