Portal „Sąd Arbitrażowy Lewiatan”

Sąd Arbitrażowy Lewiatan

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan jest jednostką wyodrębnioną i samodzielną, posiadającą własne władze oraz sekretariat.

Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Ponadto, istnieje możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w językach obcych. Dlatego też na liście arbitrów Sądu wymienieni są wybitni przedstawiciele praktyki, mający doświadczenie w sprawach o  charakterze międzynarodowym.

Strona WWW