PUEUP Mobile

S&T sp. z o.o. ul. Postępu 21 D 02-676 Warszawa

Aplikacja udostępnia podgląd wysyłanej i otrzymywanej korespondencji prowadzonej z urzędem w sprawach praw własności przemysłowej.

Dostępne jest logowanie adresem e-mail (logowanie z wykorzystaniem Węzła Krajowego i podpisywanie korespondencji jest możliwe w wersji desktopowej portalu).

PUEUP mobile pozwala weryfikować status procedowanych spraw, wniesionych i zaksięgowanych płat elektronicznych oraz przeglądanie aktualnych komunikatów kierowanych do użytkowników platformy. 

Aplikacja zapewnia dostęp do zamówionych subskrypcji oraz danych kontaktowych zdefiniowanych w książce adresowej.

Google Play / App Store

Strona WWW