Światowe Centrum Słuchu - portal

Światowe Centrum Słuchu

Światowe Centrum Słuchu/World Hearing Center (WHC), którego inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem jest prof. Henryk Skarżyński, powstało dzięki realizacji Jego bogatego dorobku naukowego, klinicznego i dydaktycznego w wielu obszarach nauki i medycyny, a także dzięki systematycznie prowadzonej od lat – przez prof. Skarżyńskiego i zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu - pracy i budowaniu partnerskich kontaktów z naukowcami różnych dziedzin na świecie.

Elementem wyróżniającym projekt jest możliwość uczestnictwa w wirtualnym spacerze. Uczestnik może nie tylko zobaczyć jak „od środka” działa Instytut, ale również zapoznać się z dodatkowymi szczegółowymi informacjami czy też posłuchać przewodnika.

Strona WWW