Estino, Twoje notatki są zawsze z Tobą

projekt wewnętrzny Lemisoft

Przenośna aplikacja umożliwiająca tworzenie, przydzielanie i współdzielenie notatek w obrębie użytkowników systemu. Jest on przygotowany dla dostępu z poziomu przeglądarki WWW, urządzeń mobilnych (system Android, iOS) oraz stacjonarnych systemów komputerowych takich jak MS Windows i Linux.

Program umożliwia zarządzanie zadaniami w postaci notatek. Aplikacja w bazie danych przechowuje informacje o planowanych spotkaniach, harmonogram zadań, rejestr zadań przydzielonych (w postaci organizacji grupy), informacje na temat postępów w pracy nad konkretnym zadaniem, zrealizowane poprzez grupowanie zadań w kategorie (weryfikacja postępów możliwa jest m.in. dzięki podglądu w postaci historii zmian danej notatki).

Aplikacja udostępnia użytkownikowi funkcjonalność wspomagania zarządzania projektem poprzez strukturalny podział na grupy, kategorie oraz pojedyncze zadania w postaci notatek.

Kolejną funkcjonalnością jest zarządzanie czasem konkretnych pracowników dzięki przydzieleniu ich do konkretnej grupy lub kategorii. Zaawansowany system ról i uprawnień pozwala na bezpośrednie zarządzanie czasem pracowników przez ich przełożonych.

Do każdej z notatek można przypisać nieograniczoną ilość powiadomień typu SMS, e-mail lub popup.

Strona WWW