System raportowy Bogdanka

Lubelski Węgiel "BOGDANKA"

Współpraca z LW Bogdanka obejmuje zaprojektowanie, realizację i wdrożenie systemu, który ma na celu usprawnienie złożonych procesów raportowania pracy.

Najważniejsze moduły systemu obejmują:

  • dodawanie podwykonawców, umów z nimi zawartych oraz pracowników podwykonawców
  • wprowadzanie raportów dziennych z uwzględnieniem systemu zmianowego
  • generowanie raportów miesięcznych (ze zbioru raportów dziennych) na określone działy oraz miesięcznych protokołów i szacunków.

System umożliwia monitorowanie całego procesu raportowania, poprzez opcje akceptacji, odrzucenia lub korekty konkretnych raportów przez przedstawicieli firm lub LW Bogdanka.

Strona WWW