System dla terapeutów dziecięcych - Skakanka

Skakanka Sp. z o.o.

Skakanka to metoda stymulacji rozwoju funkcji poznawczych łącząca najlepsze praktyki terapii integracji sensorycznej z najnowszymi odkryciami psychologii poznawczej dzieci i młodzieży.

Stworzona przez doświadczonych terapeutów i naukowców, łączy zabawy ruchowe z grami komputerowymi. Całość tworzy spójny system, którego celem jest podniesienie umiejętności kluczowych dla nauki w szkole, w szczególności koncentracji, samokontroli i analitycznego myślenia.

W ramach pracy nad systemem stworzony został portal internetowy do zarządzania gabinetem, pacjentami, terapeutami, terapiami wraz z aplikacjami mobilnymi natywnymi dla systemu iOS oraz Android. Został także przygotowany szablon do szybkiego tworzenia gier dla terapeutów.

Najważniejsze funkcje:

  • zarządzanie sesjami i kalendarz terapeuty: planowanie, uruchamianie, rejestracja wyników
  • kartoteki pacjentów: dane z diagnozy, historia wizyt, wizyty planowane
  • pełna integracja z systemem wspomagającym zarządzanie gabinetem dostępnym przez www
  • kilkadziesiąt specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń rozwijających funkcje poznawcze poprzez ruch połączony z grą multimedialną
  • scenariusze zabaw terapeutycznych w gabinecie
  • prace domowe (ćwiczenia rozwijające umiejętności poznawcze do samodzielnej realizacji w domu) wraz z modułem raportowym
Strona WWW