System Vistula Talent Management

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

System Vistula Talent Management został stworzony w celu udostępnienia potencjalnym pracodawcom, pracownikom działu HR oraz Student Advisor informacji na temat ścieżki rozwoju oraz osiągnięć studentów uniwersytetu Vistula jednak od samego początku system VTM będzie otwarty na studentów z innych uczelni.

Głównym celem każdego uniwersytetu powinno być wsparcie studentów podczas odkrywania ich talentów, umiejętności i silnych stron. Posiadając takie informacje student może rozpocząć karierę zawodową, której prawdopodobieństwo powodzenia będzie dużo większe. Dodatkowo Uniwersytet powinien identyfikować braki istotnych w życiu zawodowym umiejętności (takich jak np. kreatywność, przedsiębiorczość, zdolność pracy w zespole) i wspierać studentów w ich uzupełnianiu.

System VTM jest odpowiedzią na wymagania, które stawia nowoczesne nauczanie 21go wieku - multimedialnym narzędziem wspierającym studentów w odkrywaniu ich umiejętności oraz promującym ich osiągnięcia na międzynarodowym rynku pracy.

Strona WWW