Bonappetit - system do zamawiania posiłków

BON APPETIT Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia była kompleksowa realizacja dwóch części usługi:

Część A: opracowanie danych wejściowych oraz algorytmów do zastosowania w  aplikacji/systemie dotyczących zasad dietetyki i zdrowego żywienia różnych grup odbiorców, w tym osób o specjalnych potrzebach żywieniowych

Część B: opracowanie w oparciu o zrealizowaną część A zamówienia aplikacji/systemu zautomatyzowanego komponowania klientom menu z możliwością ich zamówienia w „Bon Appettit.

System wspiera logistykę realizacji zamówień oraz jest w pełni kompatybilny z systemami obecnie używanymi w „Bon Appetit”.

Strona WWW