Warszawa dla biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytucje wspierające rozwój biznesu oferują szereg możliwości, które mają na celu pobudzenie aktywności firm na rynkach zagranicznych oraz ich działalności innowacyjnej. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu usług, między innymi z zakresu dostępu do rynków zagranicznych, dostępu do instrumentów finansowych, doradztwa prawnego czy transferu technologii. Pośród tak bogatej oferty, coraz częściej wyzwaniem staje się znalezienie instrumentu, który najlepiej odpowiadałby oczekiwaniom, potrzebom i profilowi danej firmy.

Instytucje otoczenia biznesu wspólnie wychodzą naprzeciw temu problemowi! Warszawa dla Biznesu jest internetową mapą dostępnych na rynku bezpłatnych usług, dzięki której firmy jednym kliknięciem myszy mogą odnaleźć interesujący ich program.

System Mapa Usług dla Biznesu dla portalu Enterprise Europe Network umożliwia odnalezienie usług, informacji i danych kontaktowych instytucji otoczenia biznesu działających na terenie Warszawy jednak w możliwe będzie poszerzenie zakresu o inne miasta. Aplikacja kierowana jest do przedsiębiorców, którzy uzyskają jedno centralne miejsce bogate w kluczowe dla nich dane. Informacje te będą zwizualizowane poprzez tzw. „znaczniki” graficzne na mapie. Dodatkowo będzie istniała możliwości filtrowania i zawężania wyników wyszukiwania.

Strona WWW